Maersk

Công Ty TNHH Maersk Vietnam ( DAMCO)

Biti’s

Công ty tnhh sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên

FM Logistics

Công Ty TNHH FM Supply Chain Việt Nam

DHL

Công ty TNHH Dịch vụ Chuỗi cung ứng DHL

DB schenker

Công ty TNHH Schenker Việt Nam

ITL

Công ty TNHH ITL Keppel Taimex Logistics

Rhenus

Công Ty TNHH Giao Nhận Rhenus Việt Nam

Pantos

Công ty TNHH Logistics Pantos Việt Nam

Medochemie

Công ty tnhh Medochemie (Viễn Đông)

Heineken đối tác Tín Đạt JSC

Heineken

Công ty CPSX bia Heineken Việt Nam – Vũng Tàu

Vĩnh Tường - đối tác Tín Đạt JSC

Vĩnh Tường

Công ty cổ phần giao nhận Vĩnh Tường

Nippon express - dự án Tín Đạt JSC

Nippon Express

Công ty liên doanh TNHH Nippon Express

logo innopack Việt Nam - dựa án Tín Đạt JSC

Innopack

Công ty TNHH một thành viên Innopack VN

Lavie đối tác Tín Đạt JSC

Lavie

Công ty TNHH Lavie

Mitsubishi đối tác Tín Đạt JSC

Mitsubishi

Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam

Scansia pacific đối tác Tín Đạt JSC

Scansia Pacific

Công ty TNHH Scansia Pacific

DKSH - Đối tác Tín Đạt JSC

DKSH

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

NEXGEN - đối tác Tín Đạt JSC

Nexgen packaging

Công ty TNHH Bao bì Nexgen Việt Nam

Nutrawell đối tác Tín Đạt JSC

Nutrawell (USA)

Công ty TNHH Nutrawell (USA)

CJ SC -đối tác của Tín Đạt JSC

Bột mì CJ SC

Công ty TNHH bột mì CJ-SC Toàn Cầu

Dược Phẩm Đông Á - đối tác Tín Đạt JSC

Dược Phẩm Đông Á

Chi nhánh CTy TNHH TM Dược Phẩm Đông Á

công ty ippg - đối tác Tín Đạt JSC

IPP GROUP

Công ty cổ phần IPP Group

Pep steel - đối tác Tín Đạt JSC

PEB

Công ty TNHH Nhà Thép Peb

Basg - logo Tín Đạt JSC

BASF Việt Nam

Công ty TNHH BASF Việt Nam

Beinco - Đối tác Tín Đạt JSC

Beinco

Công ty cổ phần đầu tư Dừa Bến Tre

Federal mogul - dự án Tín Đạt JSC

Federal Mogul

Công ty TNHH Federal-mogul (Việt Nam)

FSC - đối tác Tín Đạt JSC

FSC Việt Nam

Công Ty cổ phần FSC Việt Nam