Tín Đạt JSC

Công ty Cổ Phần Thiết bị Công Nghiệp Tín Đạt (Tín Đạt JSC) không chỉ sản xuất- thi công hệ thống kệ chứa hàng mà còn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững.Tín Đạt JSC đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty sản xuất kệ chứa hàng Việt Nam được tôn trọng hàng đầu trong nước và khu vực. Đạt được sự tín nhiệm – lựa chọn của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công cho Tín Đạt JSC.

An toàn lao động

Cung cấp một nơi làm việc đảm bảo an toàn cho tất cả các bên liên quan, khu vực lân cận và có trách nhiệm với cộng đồng, thân thiện với môi trường. Mọi rủi ro tiềm ẩn đều có thể ngăn chặn được tại mỗi dự án.