Tủ locker tin dat 38L

TÍN ĐẠT 83L

 • Mô tả kích thước: W378 x D450 x H1830
 • Tủ được chia thành 3 cánh cửa, 1 khoang, có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, khóa riêng biệt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206
TÍN ĐẠT 84L

TÍN ĐẠT 84L

 • Mô tả kích thước: W378 x D450 x H1830
 • Tủ được chia thành 4 cánh cửa, 1 khoang, có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, khóa riêng biệt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206
TÍN ĐẠT 86L

TÍN ĐẠT 86L

 • Mô tả kích thước: W378 x D450 x H1830
 • Tủ được chia thành 6 cánh cửa, 1 khoang , có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, khóa riêng biệt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206
TÍN ĐẠT 83-2K

TÍN ĐẠT 83-2K

 • Mô tả kích thước: W619 x D450 x H1830
 • Tủ được chia thành 2 khoang, có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, có 6 cánh cửa, khóa riêng biệt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206

TÍN ĐẠT 83-3K

 • Mô tả kích thước: W915x D450 x H1830
 • Tủ được chia thành 3 khoang , có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, có 9 cánh cửa, khóa riêng biệt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn
0963163206

TÍN ĐẠT 83-3K

 • Mô tả kích thước: W915x D450 x H1830
 • Tủ được chia thành 3 khoang , có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, có 12 cánh cửa, khóa riêng biệt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206
TÍN ĐẠT 85-3K

TÍN ĐẠT 85-3K

 • Mô tả kích thước: W915x D450 x H1830
 • Tủ được chia thành 3 khoang, có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, có 15 cánh cửa, khóa riêng biệt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206
TÍN ĐẠT 86-3K

TÍN ĐẠT 86-3K

 • Mô tả kích thước: W915x D450 x H1830
 • Tủ được chia thành 3 khoang , có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, có 18 cánh cửa, khóa riêng biệt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206
TÍN ĐẠT 85-4K

TÍN ĐẠT 85-4K

 • Mô tả kích thước: W1200 x D450 x H1830
 • Tủ được chia thành 4 khoang , có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, có 20 cánh cửa, khóa riêng biệt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206

TÍN ĐẠT 86-4K

 • Mô tả kích thước: W915 x D450 x H1830
 • Tủ được chia thành 4 khoang, có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, có 24 cánh cửa, khóa riêng biệt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206
TÍN ĐẠT 862-4K

TÍN ĐẠT 862-4K

 • Mô tả kích thước: W1200 x D450 x H1830
 • Tủ được chia thành 4 khoang, có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, có 24 cánh cửa, khóa riêng biệt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206

TÍN ĐẠT 86-5K

 • Mô tả kích thước: W1500 x D450 x H1830
 • Tủ được chia thành 5 khoang , có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, có 30 cánh cửa, khóa riêng biệt, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám.
0963163206

TÍN ĐẠT 83-2L

 • Mô tả kích thước: W915 x D450 x H1830
 • Tủ hồ sơ văn phòng được thiết kế lắp ráp toàn bộ bằng đố nổi, chia đều thành 6 cánh, có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, có khóa riêng biệt, tay nắm âm,toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206
TÍN ĐẠT 84-2L

TÍN ĐẠT 84-2L

 • Mô tả kích thước: TÍN ĐẠT 84-2L
 • Tủ hồ sơ văn phòng được thiết kế lắp ráp toàn bộ bằng đố nổi, chia đều thành 8 cánh, có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, có khóa riêng biệt, tay nắm âm, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206
TÍN ĐẠT 84-2L

TÍN ĐẠT 85-2L

 • Mô tả kích thước: W915 x D450 x H1830
 • Tủ hồ sơ văn phòng được thiết kế lắp ráp toàn bộ bằng đố nổi, chia đều thành 10 cánh, có pát khóa, lỗ thông gió, bảng tên nhân viên, có khóa riêng biệt, tay nắm âm, toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện màu xám chuẩn.
0963163206