Dự án kệ 6000 m2 – GOH RACKING SYSTEM

Tháng 03/2023 vừa qua, Tín Đạt JSC đã hoàn thành dự án kệ chứa hàng kho hàng Kuehne+Nagel Việt Nam. Dự án kệ chứa hàng không chứa pallet dùng để lưu trữ hàng. Dự án GOH RACKING SYSTEM duy nhất tại Việt Nam.

Tham khảo thêm hình ảnh dự án dưới đây nhé

Kuehne+Nagel Việt Nam - racking Vietnam
Kuehne+Nagel Việt Nam – racking Vietnam
Kuehne+Nagel Việt Nam - racking Vietnam
Kuehne+Nagel Việt Nam – racking Vietnam
Kuehne+Nagel Việt Nam - racking Vietnam
Kuehne+Nagel Việt Nam – racking Vietnam
Kuehne+Nagel Việt Nam - racking Vietnam
Kuehne+Nagel Việt Nam – racking Vietnam
Kuehne+Nagel Việt Nam - racking Vietnam
Kuehne+Nagel Việt Nam – racking Vietnam
.
.
.
.