Tiêu chuẩn hệ thống In-rack Sprinkler trong kệ chứa hàng

Hệ thống In-rack Sprinkler

Ở bài viết Hệ thống In-rack Sprinkler là gì? Tín Đạt JSC đã giới thiệu về hệ thống in-rack Sprinkler và những dự án mà Tín Đạt JSC đã thực hiện. Hệ thống là một giải pháp giảm thiểu những thiệt hại hàng hàng về mức thấp nhất khi hỏa hoạn xảy ra. Và có nhiều loại đầu phun nước cung cấp khả năng cấp nước cao, giảm số lượng khi lắp đặt chi phí nhưng vẫn đảm bảo cấp nước khi hỏa hoạn xảy ra.  Có 2 tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu kỹ thuật của hệ thống in-rack Sprinkler khi được lắp đặt trên giá đỡ pallet, đó là N-RACK-EC® in NFPA 13, 2019 EditionFM Data Sheet 8-9 Section 2.3.6. Bạn có thể tham khảo thêm nội dung dưới đây để hiểu rõ về yêu cầu kỹ thuật này nhé.

N-RACK-EC® in NFPA 13, 2019 Edition

(Tham khảo NFPA 13 Section 25.8.3 )

Tiêu chuẩn hệ thống In-rack Sprinkler trong kệ chứa hàng

 • Loại hệ thống rack được sử dụng: Single-, Double-, and Multiple-row racks có chiều sâu 4.7m
 • Chiều cao của dãy kệ: Không giới hạn
 • Sử dụng cho hàng hóa: Tham khảo mục I-IV, hàng nhựa nhóm A
 • Vòi phun nước âm trần: Không bảo vệ được hàng hóa trong dãy kệ bằng khi sử dụng hệ thống phun nước in-rack prinkler
 • In-rack Sprinklers: K25.2 Nhiệt độ vòi nước hoạt động: Tiêu chuẩn vòi nước: N252EC 212 ° F (100 ° C)
 • Khoảng cách lớn nhất theo chiều dọc ở các level rack
  • 6,1m đối với hàng nhựa nhóm A không có thùng
  • 9,1m đối với hàng nhựa mục I-IV và nhóm A được đóng thùng
  • Hệ thống giá đỡ có sử dụng Horizontal barriers
 • Khoảng cách lớn nhất theo chiều ngang ở các level rack: 3.1m

N-RACK-EC® in FM Data Sheet 8-9

(Tham khảo FM Data Sheet 8-9 Section 2.3.6.8 )

Tiêu chuẩn hệ thống In-rack Sprinkler trong kệ chứa hàng 01

 • Loại hệ thống rack được sử dụng: Frame Single row rack (Giá đỡ đơn)-, double-deep rack, Multiple-row racks
 • Chiều cao của dãy kệ: Không giới hạn
 • Sử dụng cho hàng hóa: Tham khảo mục I-IV, hàng nhựa nhóm A
 • In-rack Sprinklers: Đầu phun K25.2EC phản ứng nhanh: Mẫu N252EC
 • Khoảng cách lớn nhất theo chiều dọc ở các level rack
  • 9,1m đối với hàng nhựa mục I-IV và nhóm A được đóng thùng
  • Hệ thống giá đỡ có sử dụng Horizontal barriers

Khoảng cách lớn nhất theo chiều ngang ở các level rack: 2.5m

(Tham khảo: In-Rack Fire Sprinkler Solutions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.